ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้น จะเห็นได้ว่าทองคำยังคงมีมูลค่าที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เพราะทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเอง และเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูง (Safe Heaven) มีความผันผวนน้อย ช่วยป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ อีกทั้งการลงทุนทองคำได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น คนหันมาสนใจสะสมทองคำแท่ง เพื่อความมั่งคั่งในระยะยาวมากขึ้น แต่การซื้อทองคำแท่งมาเก็บมีข้อจำกัดอยู่มาก การลงทุนทางอ้อมผ่าน “กองทุนรวมทองคำ” จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมิใช่น้อย โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงจำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับการลงทุน และรูปแบบในการลงทุนที่มีให้เลือกหลากหลาย
กองทุนรวมทองคำ หรือ Gold Fund คือ การลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทองคำ การเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลก เปรียบเสมือนลงทุนในทองคำแท่งทางอ้อมผ่านกองทุนหลักในต่างประเทศ ซึ่งจะนำเงินไปลงทุนในทองคำแท่ง 99.99% หรือ 99.50% อีกทีหนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจึงไม่ได้ขึ้นลงตามราคาทองคำในประเทศ แต่จะอิงกับราคาทองคำโลก อย่างไรก็ดี การที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนมาเกี่ยวข้องด้วย ในการเลือกซื้อกองทุนรวมทองคำ หากคุณสนใจเฉพาะผลตอบแทนจากราคาทองคำเพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยน ก็อาจเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้เต็มจำนวน (Fully Hedged)

หากคุณมองหาโอกาสทำกำไรเพิ่มเติมจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วย ก็ควรเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้เลย (Non-hedged) แต่ต้องระวังไว้ว่าคุณก็มีโอกาสขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนไป

จุดเด่น
1. ซื้อง่ายขายคล่อง ผ่าน บลจ. ใกล้บ้านทั้งทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องเสียเวลาไปร้านทอง
2. สามารถลงทุนในหน่วยย่อยได้ ซึ่งอาจจะใช้เงินเพียง 1,000 บาท เมื่อเทียบกับการลงทุนในทองคำแท่งที่ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำเป็น 10,000 บาท

จุดด้อย
1. สภาพคล่องน้อยกว่าทองคำ เพราะขายแล้วต้องรออีก 1 – 2 วันทำการกว่าจะได้รับเงิน
2. มีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ จึงเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาว และไม่มีเวลาติดตามราคาทองคำ
ดังนั้นในการจัดพอร์ตการลงทุนควรใช้ทองคำเป็นการลงทุนเพื่อการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนมากกว่าการทุ่มเงินลงทุนในทองคำทั้งหมด หากอยากลงทุนในทองคำ แนะนำมีทองคำติดพอร์ตการลงทุนไว้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าสินทรัพย์เพื่อการลงทุนของเราทั้งหมด และอย่าลืมพิจารณาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน